Klachtenprocedure

Stichting Ut-Terwörmke Klachtenprocedure

Procedure bij klachten

De medewerkers van Stichting Ut-Terwörmke doen hun best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening. In deze folder kunt u lezen hoe u uw klachten kenbaar kunt maken en hoe daarmee binnen Stichting Ut-Terwörmke wordt omgegaan.

Klachten over Stichting Ut-Terwörmke

Wanneer u ontevreden bent over de behandeling door WIJ Heemstede of de kwaliteit van de dienstverlening dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de medewerker die u geholpen heeft. Alle medewerkers hebben de opdracht klachten serieus te nemen. Wij verwachten dat een gesprek meestal tot een bevredigende oplossing zal leiden.

Wanneer een dergelijk gesprek niet tot een oplossing leidt, dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij Stichting Ut-Terwörmke.
Dit kan op vier manieren:

 • per e-mail (info@ut-terwormke.nl)
 • schriftelijk (zie postadres)
 • telefonisch (06-45316667)

Gegevens

Voor de behandeling van uw klacht hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

 • Uw naam en contactgegevens (adres, telefoonnummer en/of emailadres).
 • Datum van het voorval waarover uw klacht gaat.
 • Gegevens over de persoon of datgene waarover de klacht gaat.
 • Een beschrijving van de klacht.

U kunt ook aangeven wat u wilt dat Stichting Ut-Terwörmke doet naar aanleiding van uw klacht.

Contact binnen een week

Wij nemen binnen een week na ontvangst van uw klacht telefonisch of schriftelijk contact met u op. U krijgt dan:

 • Bevestiging van de inhoud van uw klacht. Zo nodig vragen wij om verduidelijking.
 • Uitleg over de afhandeling van uw klacht.
 • Een overzicht van de mogelijkheden uw klacht toe te lichten.
 • De naam van de persoon die uw klacht behandelt. Bij hem/haar kunt u terecht met alle vragen over de afhandeling. Dit is nooit de persoon over wie u een klacht heeft.
 • Uitsluitsel of uw klacht volledig is en dus kan worden behandeld

Antwoord binnen zes weken

U krijgt binnen zes weken na ontvangst van uw klacht schriftelijk antwoord, tenzij anders met u is afgesproken, met daarin:

 • Een samenvatting van uw klacht.
 • De bevindingen uit het onderzoek naar uw klacht.
 • De conclusies van de organisatie over uw klacht.
  Als wij meer dan 6 weken nodig hebben om uw klacht te beantwoorden, kan Stichting Ut-Terwörmke deze termijn met vier weken verlengen.
  U hoort binnen zes weken na ontvangst van uw klacht of Stichting Ut-Terwörmke extra tijd nodig heeft.

Vragen?

U kunt met vragen over de afhandeling van uw klacht altijd contact opnemen met de behandelaar van uw klacht.

Ontevreden?
Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie door een brief of mail te sturen naar:
Stichting Ut-Terwörmke
t.a.v. Klachtencommissie
Kasteel Walburglaan 60
6222 SX Maastricht;

info@ut-terwormke.nl
t.a.v. Klachtencommissie

Regelingen

De klachtenprocedure is vastgelegd in het klachtenreglement van stichting Ut-Terwörmke, deze is te vinden op de website www.ut-terwormke.nl
Een afschrift van het klachtenreglement is via telefoonnummer 06-45316667 op te vragen.

Bescherming persoonsgegevens

WIJ Heemstede legt persoonsgegevens van cliënten vast in dossiers. Hierop is de Algemene Verordening Gegevensbescherming -AVG- van toepassing.

Bezoek-en postadres

Bezoekadres (alleen op afspraak)

Stichting Ut-Terwörmke
Kasteel Schaloenstraat 54
6222 TP Maastricht

Postadres

Stichting Ut-Terwörmke
Kasteel Schaloenstraat 54
6222 TP Maastricht

Telefonisch bereikbaar

06-45316667

Maandag09:00 – 12:00 uur
13:00 – 16:00 uur
Dinsdag09:00 – 12:00 uur
13:00 – 16:00 uur
Woensdag09:00 – 12:00 uur
13:00 – 16:00 uur
Donderdag09:00 – 12:00 uur
13:00 – 16:00 uur
Vrijdag09:00 – 12:00 uur
ZaterdagGesloten
ZondagGesloten

E-mail

info@ut-terwormke.nl

www.ut-terwormke.nl

Stichting Ut-Terwörmke werkt samen met inwoners en organisaties aan een leefbaarder Nazareth: een wijk waar iedereen ertoe doet en iedereen mee kan doen.

Stichting Ut-Terwörmke vindt het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt in Nazareth. Onze activiteiten zijn erop gericht dat mensen elkaar kennen en er voor elkaar zijn. Én dat mensen die ondersteuning nodig hebben dit ook krijgen. We werken in onze wijk en op willen in de toekomst uitbreiden naar ander wijken van Maastricht.

Mensen die graag iets willen betekenen voor een ander bieden wij de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen.

Maastricht, Maart 2024