Wie zijn wij?

Stichting Ut-Terwörmke Wie zijn wij?

Stichting Ut Terwörmke. gevestigd in de wijk Nazareth te Maastricht, is een Algemeen Nut Beogende Instellingen met een nobel doel, nl.: het verminderen van eenzaamheid en het bevorderen van het welzijn onder de doelgroep de ouderen en gehandicapten.

Zo richt de stichting zich op het versterken van lokale samenhang en het creëren van een inclusieve gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt.

Onze missie omvat:

  1. Verbinden van mensen van onze doelgroep: We streven ernaar om mensen met elkaar in contact te brengen en sociale relaties te bevorderen;
  2. Initiatieven tegen eenzaamheid: We zetten specifieke initiatieven op om eenzaamheid onder doelgroep te verminderen en te doorbreken;
  3. Kwaliteit van leven verbeteren: We bieden ondersteuning bij activiteiten die de kwaliteit van leven van onze doelgroep bevorderen;
  4. Samenwerking met lokale partners: Partnerschappen opzetten met o.a. gemeente Maastricht, Trajekt en andere lokale organisaties/partijen benadrukt ons streven naar synergie en een bloeiende gemeenschap.

Stichting Ut Terwörmke is meer dan alleen een organisatie; het is een gemeenschap gedreven kracht die streeft naar een Nazareth waarin iedereen, vooral de oudere bewoners, zich betrokken voelt, gehoord wordt en de kans krijgt om te bloeien.

De bestuursleden van Stichting Ut Terwörmke ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op evt. een niet bovenmatig vacatiegeld.’

Voor meer informatie kunt u hieronder ons actieve beleidsplan inzien.

Dit beleidsplan legt de strategische richting vast voor de stichting Ut-Terwörmke tot 2026, hierna zullen wij onze strategieën en doelstellingen aanpassen en uitbreiden.